Disclaimer Disclaimer

Bruins-Uneken Belastingadviseurs betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie verstrekt op deze website. Niet gegarandeerd kan echter worden dat deze informatie compleet, actueel en/of juist is. Bruins-Uneken Belastingadviseurs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen

De website van Bruins-Uneken Belastingadviseurs bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Bruins-Uneken Belastingadviseurs vallen. Bruins-Uneken Belastingadviseurs is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Bruins-Uneken Belastingadviseurs biedt links van derden slechts aan als service en is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan deze bedrijven.

Indien een partij bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar de site van de bewuste partij, zullen Bruins-Uneken Belastingadviseurs in overleg treden met deze partij en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Leest u een onjuistheid en/of onvolledigheid op onze website? Dan vragen we u dit te melden bij ons door ons een e-mail te sturen.