Werkwijze Werkwijze

Met betrekking tot advisering:
Meedenken staat voorop bij de adviseurs, waarbij aandacht voor kruisverbanden tevens een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast is het nauwkeurig uitvoeren om -indien nodig in samenwerking met andere benodigde specialismen, zoals notaris, accountant, advocaat etc.- tot het beoogde resultaat te komen, onontbeerlijk.

Met betrekking tot aangiften:
Aangiften worden elektronisch met behulp van software naar de belastingdienst verzonden.

Voor zowel de advisering als de aangiften geldt:
Een intakegesprek van een half uur is geheel vrijblijvend.

Kortom: de adviseur levert maatwerk.